27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554
27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554

$225,000

27 3RD AVE, Roebling, NJ, 08554

17
Courtesy of: Keyvest, LLC